Maizuru Sushi Bar & Japanese Restaurant
5623 Alton Pkwy, Irvine 92618