Minano Ramen

11909 Sheldon Rd, Tampa
(813) 475-4737