Hibachi Express

2901 Meredyth Dr, Albany
(229) 420-8730