Ali's Roti Restaurant
1035 Tremont St, Boston MA 02120