P.J. Whelihan's Pub + Restaurant - Bethlehem

3395 High Point Blvd, Bethlehem, PA 18017
(484) 353-7200