Taziki's Mediterranean Cafe - Hixson
5215 TN-153 #123, Hixson 37343