San Telmo Argentinean Steakhouse
7718 McPherson Rd #8, Laredo TX 78045