Chao Vietnamese Restaurant
3009 Pandosy St, Kelowna V1Y 1W3