Cheeseheads Pizzeria

6354 MS-25, Fulton
(662) 862-7013