Shin's Sushi

1023 Monterey St, San Luis Obispo
(805) 543-2348