Sammy's Fish Box

41 City Island Ave, Bronx
(718) 885-0920

Reserve Online

Opentable

Sammysfishbox